Dnia 11.11.2012 około godziny 14:30 doszło do pożaru czterech
stogów słomy w miejscowości Więckowice.

Dnia 11.11.2012 około godziny 14:30 doszło do pożaru czterech
stogów słomy w miejscowości Więckowice leżącej przy trasie 307
prowadzącej do Buku. Stogi znajdowały sie za posesją rolnika,
straż nie miała problemów z dojazdem do płonacej słomy, zostałem
poinformowany od strażaka z OSP Dopiewo ze to zgłoszenie dostali
o 14:40.Jednostki wysłane do pozaru:
– OSP Dopiewo 319[P]24 / 319[P]22 / 319[P]21
– OSP Zakrzewo 319[P]72 / 319[P]71
– OSP Paledzie 317[-]61
– JRG 2 Poznań 302[P]25

&

o autorze

Redakcja