W dniu 5 marca o godzinie 8:05 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przyległej do drukarni przy ul. Grobli w Brzegu.

Do zdarzenia Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu zadysponował 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzegu, 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie oraz 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubszy, Łukowic Brzeskich oraz Michałowic. Na miejsce zdarzenia udał się również Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. Arkadiusz Margoszczyn oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Brzegu mł. bryg. Dariusz Kulawinek.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia w wyniku przeprowadzonego rozpoznania wstępnego stwierdzono, że:
– paliła się ściana budynku hali produkcyjnej, ogień widoczny był przy okapie na zewnętrznej stronie budynku,
– hala przy której paliła się ściana była nieużytkowana,
– w pozostałej części hali oraz budynku biurowego znajdowali się pracownicy – 5 osób. 

Działania zastępów polegały na:

– zabezpieczeniu terenu działań, 
– podaniu jednego prądu wody na na miejsce pożaru,
– ewakuacji 5 pracowników z budynku, 
– sprawieniu drabiny mechanicznej i podnośnika hydraulicznego,
– rozbieraniu płyt warstwowych przy użyciu sprzętu burzącego i przecinarek,
– przelewaniu wodą rozebranych płyt warstwowych,
– kontrolowaniu stropodachu oraz ścian przy użyciu kamery termowizyjnej,
– część z której ewakuowano pracowników sprawdzono urządzeniem wielogazowym – brak zagrożenia,
– czerpaniu wody z rzeki Odra przy użyciu motopompy pływającej oraz z pobliskiego hydrantu.

Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zaprószenie ognia podczas prac spawalniczych.

Opracowanie: mł.asp. Marek Zagórski/KP PSP Brzeg 

Zdjęcie: KP PSP Brzeg

o autorze

Redakcja/Łukasz