25.05.2016 doszło do pożaru w byłym budynku komisariatu policji w Choczewie. Dodajemy ten film, aby móc poddać pod dyskusję prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej, która w naszej ocenie nie została przeprowadzona prawidłowo.

o autorze

Redakcja