Strażacy z województwa małopolskiego nadal prowadzą akcję gaśniczą w archiwum Urzędu Miasta Krakowa.

Obecnie przez otwory wykonane w ścianach budynku podawana jest woda z trzech działek wodno-pianowych o wydajności ponad 7 tysięcy litrów na minutę każde. Woda jest dowożona cysternami.

Jak informuje Radio Kraków, dziś przy użyciu ciężkiego sprzętu z budynku mają być wydobywane zniekształcone od temperatury metalowe regały wraz z dokumentami. Następnie będą przelewane wodą, co ma ostatecznie doprowadzić do ich wygaszenia.

Pożar w budynku archiwum przy ul. Na Załęczu wybuchł w sobotę po godzinie dwudziestej.

Foto. MUW

o autorze

Redakcja/Łukasz