Dnia 14 – 16 lutego 2011 strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Poldkowicach przeprowadzili trzydniowe ćwiczenia ratowniczo gaśnicze na terenie wieżowców przy ul. Hubala w Polkowicach. Wzięły w nich udział wszystkie trzy zmiany poldkowickiej jednostki.&

Strażacy musieli pokonać prawie 170 stopni schodów, by dotrzeć na ostatnie piętro w pełnym rynsztunku. To ważne, bo w czasie pożaru ratownicy poruszają się właśnie klatką schodową. Od sprawności fizycznej ratownika niejednokrotnie zależy nieraz życie mieszkańców. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości oraz umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych podczas pożaru wieżowców.

o autorze

Redakcja