W piątek na zasłużoną emeryturę odszedł mł. chor. Zbigniew Zygmunt Romanowski – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

Mł. chor. Romanowski rozpoczął wojskową służbę kandydacką w 1980 r, sześć lat później został powołany do stałej zawodowej służby wojskowej. Trzykrotnie brał udział w misjach wojskowych w Iraku, od 2011 r. służył w 11 Mazurskim Pułku Artylerii na stanowisku Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej.

W trakcie uroczystości, pełniący obowiązki Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, ppłk. Arkadiusz Rożnowski podziękował żołnierzowi za służbę w 11 pa, oraz złożył życzenia szczęścia i pomyślności na dalszym etapie życia. Licznie przybyli współpracownicy, koledzy, przedstawiciele Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzewie mieli możliwość złożenia życzeń, wręczenia pamiątek i pożegnania kolegi. Po dokonaniu wpisu w Księdze Pamiątkowej 11pa pożegnanie uwieczniono wspólną fotografią.

Foto. 11 pa

o autorze

Redakcja/Łukasz