W piątek, 21 lipca w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Rozpoczęły się one nabożeństwem w Bazylice św. Floriana. Po Mszy świętej kondukt żałobny przemaszerował na Cmentarz Rakowicki, gdzie o godzinie 13:00 złożono ciało śp. generała Feliksa Deli w Alei Zasłużonych.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych na czele z delegatami: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komend Wojewódzkich, Szkół Pożarniczych, Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentanci Zarządu Głównego oraz Zarządów Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Generalski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Uroczystość uświetniła obecność licznych pocztów sztandarowych i orkiestr.

Generał brygadier Feliks Dela przez wiele lat swojej zawodowej kariery związany był z Krakowską Szkołą Pożarniczą. W roku 1968 objął stanowisko wykładowcy, a w roku 1984 został mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Hołd byłemu Komendantowi oddała kompania honorowa, kadra, kadeci, pracownicy oraz absolwenci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Śp. generał brygadier Feliks Dela był pierwszym Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Wśród jego licznych zasług należy wymienić unowocześnienie technicznego wyposażenia straży pożarnych, odmłodzenie kadry i wzrost poziomu jej wykształcenia.
W wyniku jego działania nastąpiła także znacząca przemiana w świadomości strażaków i społeczeństwa. Dzięki niezwykłemu uporowi oraz fachowości stworzył i zrealizował w 1992 r. wizję nowoczesnej krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która zyskała nowe obiekty, poligon, młodą, ambitną kadrę.

Generał Feliks Dela, za swoje oddanie służbie uhonorowany został licznymi odznaczeniami, spośród których można wymienić m. in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz