W ciągu najbliższych tygodni w Poznaniu zakończy się budowa nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4, która trwała od 2017 roku.  

Nowa siedziba poznańskiej ‘czwórki’ i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej POZNAŃ została wybudowana przy ulicy Lotniczej w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Ławica. Według Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jednostka w tym miejscu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w rejonie i skróci czas dojazdu. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba zastępy JRG mogą szybko dotrzeć na teren lotniska i wesprzeć działania Lotniskowej Straży Pożarnej.

W ramach inwestycji powstał dwukondygnacyjny budynek z pomieszczeniami dla strażaków i kierownictwa jednostki, hala garażowa na dziesięć samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych, wieża do ćwiczeń, pawilon opieki nad psami ratowniczymi SGPR, tor przeszkód i hala namiotowa pełniąca funkcję magazynu na sprzęt. 

Budowa pochłonęła ponad 15 milionów złotych i została sfinansowana z budżetu państwa, budżetu miasta Poznań i powiatu poznańskiego. Nadzór inwestorki pełni firma Demiurg z Poznania.

Obecnie strażacy wyjeżdżają do akcji z tymczasowej siedziby znajdującej się na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych przy ul. Dąbrowskiego. W ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała do 855 zdarzeń.

Warto dodać, że obok strażnicy JRG 4 trwa budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego „Mistral” i Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego oraz magazynu przeciwpowodziowego.

Foto. Tomasz Hejna LAGOMphoto

o autorze

Redakcja/Łukasz