W dniu 16 września br. na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 odbyły się ćwiczenia z zastępami JRG nr 1 oraz JRG nr 2.&Ćwiczenia prowadził&zastępca komendanta miejskiego PSP&bryg dr inż. Jerzy Ranecki. W zajęciach również uczestniczyli&dowódca JRG nr 1 mł. kpt. Przemysław Dorna oraz kierownik sekcji operacyjnej &Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Lucyna Rudzińska.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości utworzenia w trybie pilnym „tunelu dekontaminacyjnego” przy pomocy kurtyn wodnych ustawionych pod odpowiednim kątem. Tunel ten byłby&zastosowany podczas dekontaminacji masowej.

[galeria=2,prawa]Po ustawieniu trzech kurtyn , woda utworzyła tunel o wysokości ok. 4m, który dałby możliwość dekontaminacji &dużej ilości osób w bardzo krótkim czasie. Na podsumowaniu ćwiczeń przedyskutowane zostały jeszcze inne możliwe formy dekontaminacji masowej oraz uwagi i spostrzeżenia do powyższego badania. Koncepcja dotycząca tunelu dekontaminacyjnego będzie sprawdzana, badana i rozwijana.

Sporządziła i fot.: kpt. Lucyna Rudzińska

o autorze

Redakcja