Poznań. Jest nowy Komendant Szkoły Aspirantów PSP

Z dniem 1 lutego Komendant Główny PSP powierzył st. bryg. Andrzejowi Zajączkowskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Foto. SA PSP Poznań

Decyzję w imieniu Komendanta Głównego PSP wręczył Zastępca KG PSP bryg. Paweł Frysztak.

Andrzej Zajączkowski w służbie jest od 29 lat, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od 1999 roku związany ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu, od 2008 roku pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Technicznego.

Na stanowisku Komendanta Szkoły Aspirantów PSP zastąpił st. bryg. Macieja Zdęgę, który na początku stycznia odszedł na emeryturę.

Exit mobile version