Kolejne już szkolenie kadry kierowniczej OSP przeprowadziła Komenda Miejska PSP w Poznaniu w dniach 11-12 czerwca 2011.

Kurs naczelników, obejmujący 23 godziny zajęć przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006 r. Zajęcia prowadzone były w sali szkoleniowej Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Poznaniu. W kursie uczestniczyło 21 druhów z terenu powiatu poznańskiego.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

 • &obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP,
 • &współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP,
 • &wybrane zagadnienia operacyjne,
 • &ceremoniał pożarniczy,
 • &organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP,
 • &zaplecze logistyczne w OSP,
 • propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zajęcia teoretyczne poprowadzili następujący funkcjonariusze KM:

 • &Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego st kpt. Jarosław Kuśmirek,
 • &mł. kpt. Kamil Witoszko z Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego,
 • &Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 asp. sztab. Rafał Śmigielski,
 • &mł. ogn. Michał Kucierski z Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.

W dniu 12 czerwca 2011 roku przeprowadzono egzamin teoretyczny, &który wszyscy uczestnicy kursu zdali z wynikiem pozytywnym. Słuchaczom składamy gratulacje i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny pożarniczej.

Źródło: Wydział Operacyjno Szkoleniowy KM PSP Poznań.

o autorze

Redakcja