Kolejny kurs przeprowadzony przez Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tym razem 24 druhów z powiatu poznańskiego uczestniczyło w kursie dowódców sekcji OSP.

W dniu 22 maja 2011 roku egzaminem sprawdzającym zakończył się kolejny już kurs dowódców ochotniczych straży pożarnych.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone były w sali szkoleniowej Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. 32-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006 r.
Kurs dowódczy rozpoczął się w dniu 21 maja br. i uczestniczyło w nim 24 druhów z terenu powiatu poznańskiego.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązki dowódcy w świetle przepisów BHP,
 • kierowanie działaniami gaśniczymi,
 • działania gaśnicze,
 • działania ratownictwa na drodze,
 • organizacja łączności dowodzenia i współdziałania,
 • organizacja szkoleń doskonalących w OSP,
 • sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych,
 • organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili następujący funkcjonariusze KM:

 • Z-ca D-cy zmiany z JRG Nr 1 – asp. Roman Straśko,
 • D-ca JRG Nr 3 – st. kpt. Dariusz Matczak,
 • Z-ca D-cy JRG Nr 5 – kpt. Krzysztof Bugajak,
 • Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego – kpt. Jacek Orlikowski,
 • mł. kpt. Kamil Witoszko z Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.

Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:

 • Przewodniczący Komisji mł. kpt. Kamil Witoszko,
 • Członek Komisji asp. Roman Straśko.

&

Pozytywnie egzamin zaliczyły 24 osoby. Uroczystego podsumowania i wręczenia dyplomów dokonał Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Witold Rewers.
Słuchaczom składamy gratulacje i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny pożarniczej.

Opracował: Wydział Operacyjno – SzkoleniowyKM PSP w Poznaniu

o autorze

Redakcja