W dniu 24 marca 2013 roku w siedzibie JRG-7 Poznań zakończył się egzaminem sprawdzającym specjalistyczny kurs ratownictwa technicznego strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na sali szkoleniowej oraz na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. 31-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006.

Kurs strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych rozpoczął się w dniach 16 – 17 marca 2013 roku i uczestniczyło w nim 31 druhów z miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego oraz strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4, 6 i 7 poznańskiej komendy.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

  • wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
  • budowa pojazdów samochodowych,
  • hydrauliczne urządzenia ratownicze,
  • organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
  • metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
  • postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
  • postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

&

W dniu 24 marca 2009 roku przeprowadzono egzamin, który składał się z części teoretycznej (test wiedzy) oraz części praktycznej (ćwiczenia praktyczne na wrakach samochodów z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego). W skład komisji egzaminacyjnej na powyższy egzamin weszli następujący strażacy:

  • Przewodniczący Komisji mł. kpt. Kamil Witoszko,
  • Członek Komisji Komendant Gminny ZOSP RP w Kleszczewie dh Roman Baranowski,
  • Członek Komisji mł. kpt. Michał Kucierski.

&

Wszyscy druhowie ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Wizytacji zajęć praktycznych oraz uroczystego podsumowania kursu i wręczenia stosownych zaświadczeń dokonał osobiście Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. bryg. Jerzy Ranecki, który dodatkowo podziękował wszystkim zebranym druhom za zaangażowanie oraz pogratulował ukończenie szkolenia specjalistycznego.

Żródło: KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja