W dniu 25 maja 2011 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu miała miejsce niecodzienna prezentacja sprzętu, pokaz praktyczny mobilnego symulatora do gaszenia pożarów pod nazwą „Fire Dragon 3000”.

Mobilny trenażer do symulacji pożarów zasilany jest z zewnątrz gazem (propan) i pozwala na symulację różnego rodzaju scenariuszy pożarowych zbliżonych do tych panujących podczas prawdziwych akcji ratowniczo – gaśniczych. Zabudowane w nim moduły pożarowe pozwalają udoskonalić zdolności gaszenia pożarów obiektów i urządzeń palnych.

Zanim strażacy w sposób praktyczny mogli zaznajomić się z symulatorem musieli w pierwszej kolejności zaliczyć szkolenie teoretyczne, na którym został przypomniana taktyka gaszenia pożarów wewnętrznych ze szczególnym naciskiem na sposoby przeciwdziałania powstaniu zjawiska Flashover, gaszenia pożarów instalacji gazowych, elementów zabudowy kuchennej oraz wyposażenia wnętrz.

W pokazie praktycznym uczestniczyło blisko 100 strażaków z Komend Powiatowych Województwa Wielkopolskiego, strażacy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, funkcjonariusze systemu codziennego oraz poszczególne zmiany służbowe Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych naszej Komendy. Pokazowi przyglądał się także Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Adam Langner.

Równolegle z ćwiczeniami w „komorze” na sali szkoleniowej Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego przy ul. Bobrzańskiej 6w Poznaniu odbyła się narada Dowódców i Zastępców Dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał osobiście Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. bryg. Jerzy Ranecki w asyście drugiego Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Wojciecha Mazura.

Podczas szkolenia kadra dowódcza zapoznała się z trenażerem do symulacji pożarów, a następnie omawiano stopień przygotowania poznańskiej Komendy oraz koncepcje zabezpieczenia przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”.

Opracował: mł. ogn. Michał Kucierski Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP Poznań

Zdjęcia: Piotr Dyba – photojournalist.pl

o autorze

Redakcja