11 września godzinie 20.15, w 18 rocznicę zamachu terrorystycznego na wieże World Trade Center na placu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel.

W apelu udział wzięły pododdziały szkoły składające się z I i II kompanii kadetów dziennego studium aspiranckiego, strażacy szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej i Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych st. bryg. Tomasz Nowicki.

W trakcie apelu odczytano notę ku czci ofiar i minutą ciszy oddano hołd strażakom nowojorskiej straży pożarnej, którzy zginęli pod gruzami wież WTC.

Foto. mł. bryg. Bartłomiej Jaskólski/SA PSP w Poznaniu

o autorze

Redakcja/Łukasz