W sobotę 5 stycznia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu specjalistycznego 74 jednostkom OSP województwa wielkopolskiego połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.

W Wielkopolsce działa ponad 110 tysięcy strażaków z ochotniczych straży pożarnych, skupionych w 1856 jednostkach, z których 325 wchodzi w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.&Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strażaków w ramach przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020 zakupiono dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 45 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 23 zestawy ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego oraz 23 motopompy do wody zanieczyszczonej.

To pierwsza w historii tak olbrzymia inwestycja dla wielkopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych. W wielu przypadkach było tak, że jednostki po raz pierwszy odbierały fabrycznie nowe samochody i sprzęt. Środki finansowe na ten cel wyniosły w sumie 13 milionów 671 tysięcy złotych, z czego ponad 3 miliony złotych pochodziło z budżetu województwa wielkopolskiego. Resztę środków przekazało między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz samorządy gminne.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 na placu Międzynarodowych Targów Poznańskich. W pierwszej części uroczystości nastąpiło pobłogosławienie i poświęcenie pojazdów oraz sprzętu przez ks. biskupa Grzegorz Balcerka, aby nie zawiódł on strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Po ceremonii poświecenia jednostkom na ręce naczelników wręczono akty przekazania samochodów i kluczyki do pojazdów oraz akty przekazania sprzętu specjalistycznego. Następnie głos zabrał Prezes OSP Zalesie druh Andrzej Kubiak, w imieniu wszystkich jednostek, które pozyskały nowy sprzęt i samochody, podziękował samorządowcom i władzom województwa za to, że przyczynili się do podniesienia bezpieczeństwa w województwie i zapewnił, że sprzęt oraz samochody będą zawsze gotowe nieść pomoc bliźnim w potrzebie. Zobacz listę jednostek, które otrzymały sprzęt i samochody.

Druga część uroczystości odbyła się w jednym z przyległych do placu pawilonów, gdzie w imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego zaproszono wszystkich uczestników uroczystości na spotkanie opłatkowo-noworoczne oraz oficjalnie przywitano zaproszonych gości m.in.:

 • Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP
 • Tadeusz Tomaszewski – Poseł RP
 • Andrzej Grzyb – Europoseł
 • Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
 • Lech Dymarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Wicemarszałkiem Wojciech Jankowiak
 • Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • ks. biskup Grzegorz Balcerek – Wikariusz Generalny Poznańskiej Diecezji
 • Hanna Grunt – Prezes WFOŚiGW w Poznaniu wraz zastępcami Marek Baumgartem i Markiem Zielińskim
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański
 • Tomasz Kayser – Wiceprezydent Miasta Poznania
 • płk. Konrad Stube – Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu
 • insp. Romuald Głowacki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • ppłk. Bogdan Sobczak – Komendant Placówki Służby Granicznej w Poznaniu – Ławica
 • prof. dr. hab.Bronisław Marciniak – Rektor UAM
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
 • Grażyna Wróblewska – Dyrektor Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Przemysław Daroszewski – Dyrektor Szpitala MSW
 • Andrzej Byrt – Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich
 • grono emerytów strażackich na czele z nadbryg. Maciejem Schroedere

&

Następnie przedstawiono gościom jak wygląda obecna sytuacja Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie oraz plany na przyszłość. Zapoznano również gości z dotychczasowymi zrealizowanymi zakupami koordynowanymi przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, z których wynika, że w latach 1999-2012 zakupiono dla jednostek ochotniczych 396 samochodów pożarniczych w tym: 187 lekkich, 194 średnich oraz 15 ciężkich.

&&

W dalszej części spotkania wręczono medale i odznaczenia osobom oraz instytucją, które w sposób szczególny przyczyniły się w doposażenie strażaków ochotników w samochody strażackie i sprzęt oraz wspieranie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sferze m.in. kultury, sportu, szkolenia specjalistycznego. Medalem okolicznościowym z okazji XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej wyróżniono osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się w rozwój Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka odznaczyło:

HONOROWYM MEDALEM „SEMPER VIGILANT”

SEJMIK WOJEWóDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za szczególne zasługi w doposażaniu strażaków ochotników w samochody strażackie i & sprzęt niezbędny w działaniach ratowniczych oraz za wspomaganie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sferze m.in. kultury, sportu, szkolenia specjalistycznego.

Medal odebrał: LECHDYMARSKI – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

&

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 za systematyczne współdziałanie w upamiętnianiu udziału strażaków w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, a szczególnie upamiętnianiu patrona naszego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – gen. Stanisława Taczaka.

Medal odebrał: STEFAN BARŁóG – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

&

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczakaza szczególne zasługi dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:

ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • Bronisława Marciniaka- Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 • Jarosława Rurę – Komendanta Wielkopolskiej Chorągwi ZHP

&

SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

 • Leszka Wojtasiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Kamila Góreckiego – Prezesa Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego
 • Tomasza Wiktora – Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowski
 • Tomasza Porębę – Zastępcę Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Woj.

&

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

 • Elżbietę Rutę-Solarską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i KadrUM
 • Marcina Kozubowicza – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych UM
 • ks. prałata Romana Kubickiego – Wojewódzkiego Kapelana Strażaków
 • Grzegorza Potrzebowskiego – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.
 • Henryka Szczefanowicza – Zastępcę Dyrektora Departamentu Transportu U. Marszałkowskiego

&

HONOROWYM MEDALEM „SEMPER VIGILANT”

 • Przemysława Daroszewskiego – Dyrektora Szpitala MSW w Poznaniu
 • Jana Grabkowskiego – Starostę Powiatu Poznańskiego
 • Zbigniewa Gradeckiego – Działacza ZOSP RP w powiecie tureckim
 • Andrzeja Króla – Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej
 • Sławomira Pastoka – Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie
 • Kazimierza Plucińskiego – Główny Księgowy Związku OSP RP
 • Jarosławowa Tomaszewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie

&

Medale okolicznościowe z okazji XX-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali:

 • Tadeusz Tomaszewski – Poseł RP
 • Lech Dymarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • ppłk. Bogdan Sobczak – Komendant Placówki Służby Granicznej w Poznaniu – Ławica
 • Aleksander Kowalewicz – Dyrektor WORD Poznań
 • Grażyna Wróblewska – Dyrektor Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Stefan Mikołajczak – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka
 • Andrzej Kacprzak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka
 • Jan Solak – były Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka
 • Andrzej Jankowski – Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu
 • ks. Roman Kubicki – Kapelan Wojewódzki Strażaków

&

Po ceremonii odznaczania ks. biskup Grzegorz Balcerek pobłogosławił opłatki, którymi podzieli się wszyscy obecni podzielili, po czym udano się na poczęstunek wigilijno-noworoczny, czym zakończono całą uroczystość.

Materiały fotograficzne pozyskano dzięki uprzejmości pana Artura Napierały z redakcji serwisu lubon.tv oraz KW PSP Poznań.

o autorze

Redakcja