13 listopada rozpoczęło się pierwsze w historii Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ‚Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak’.

Przez najbliższe pół roku 33. słuchaczy z województw: świętokrzyskiego, kujawsko – pomorskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, opolskiego, warmińsko – mazurskiego, śląskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego (w tym osiem osób spoza PSP – cztery osoby z ANWIL S.A., trzy z Powiatowych Urzędów Pracy oraz jedna z KGHM Polska Miedź S.A.) zdobywać będzie wiedzę pożarniczą oraz umiejętności praktyczne celem późniejszego wykonywania zawodu strażaka w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie, zorganizowane w systemie skoszarowanym, realizowane jest w trzech następujących po sobie blokach: podstawowym, praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo – gaśniczej oraz zasadniczym. Zakończenie nauki przewidziano na dzień 22 czerwca 2018 r.

SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz