29 października 85 słuchaczy XXX Dziennego Studium Aspiranckiego złożyło uroczyste ślubowanie.

Ze względów sanitarnych i uwarunkowania epidemiologiczne ślubowanie odbyło się wyjątkowo na holu Szkoły – słuchacze ślubowali na Sztandar Szkoły występując czwórkami.

Ślubowanie od większości słuchaczy odebrał  st. bryg. Maciej Zdęga – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w asyście zastępców komendantów szkoły.   

Wyróżnieni słuchacze (będący dowódcami plutonów) ślubowali w obecności  nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i st. bryg. Dariusza Matczaka – Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość ślubowania.

Źródło: SA PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz