Poznań. Straż pożarna w budżecie miasta i powiatu na 2019 rok

W przyszłorocznym budżecie władze Poznania na inwestycje przeznaczą prawie 850 mln zł. Sprawdziliśmy, ile środków trafi do strażaków.

W projekcie budżetu miasta Poznań dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zapisano 3 299 862 zł. Z tej kwoty 530 tysięcy złotych trafi do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe środki, czyli 2 769 862 zł będą przeznaczone na kolejny etap budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Niemałe wsparcie otrzymają również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej. 250 tysięcy złotych druhowie otrzymają na zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, a 5 mln 600 tysięcy złotych władze przeznaczą na budowę budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych.

Powiat poznański

Również Starostwo Powiatowe w Poznaniu zapisało w projekcie budżetu pieniądze dla Komendy Miejskiej PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej powiat zaplanował wydatki w kwocie 1 mln 220 tysięcy złotych, z czego 950 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na potrzeby JRG 4 Poznań, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego i samochodu terenowego z modułem łączności, modernizację obiektu i tereny do ćwiczeń w JRG 8 i modernizację strażnicy JRG 6.

270 tysięcy złotych komenda otrzyma na zakup sprzętu, sfinansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, organizację prewencji społecznej i uzupełnienie wkładów toreb R-1.

Rozdział 75412 – Ochotniczej Straże Pożarne. W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 500 zł, to o 87 tysięcy mniej niż w roku bieżącym. Pieniądze trafią do Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na organizację szkoleń, konkursów, zawodów i na nagrody dla zwycięzców konkursu ‘Strażak Roku Powiatu Poznańskiego’.

Foto. http://rogozno112.pl/

Exit mobile version