W Poznaniu 5 kwietnia 2011 roku odbyło się szkolenie dyspozytorów służb ratowniczych oraz miejskich. Celem było omówienie procedur funkcjonowania służb podczas EURO 2012.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 już niedługo, dlatego też wszystkie służby, inspekcje i straże dokonują przeglądu swoich procedur reagowania, ich aktualizacji, jak również doposażają się w nowy sprzęt. W dniu 5 kwietnia 2011 r. na terenie Zajezdni Tramwajowej MPK na ul. Głogowskiej 131 odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania służb podczas EURO 2012. Głównym tematem było działanie stanowisk dyspozytorskich, wymiana informacji, współdziałanie podczas zdarzeń. Wymiana doświadczeń była bardzo owocna. Strażacy zapoznali się z organizacją MPK w Poznaniu, działalnością Centrum Nadzoru Ruchu, Centrali Dyspozycji Mocy oraz Zakładową Służbą Ratowniczą. Poruszono również temat wspólnej łączności dyspozytorskiej, jak również łączności na miejscu akcji. Mamy nadzieję, że wszystkie ustalenia uda się sprawdzić podczas ćwiczeń na Stadionie Miejskim, które odbędą się za kilka miesięcy.

Info oraz foto: Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP w Poznaniu

o autorze

Redakcja