W dniach 22-23.08.2011r. w JRG-1 Poznań odbyło się specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi sonaru wysokiej rozdzielczości MS-1000 stanowiącego wyposażenie SGWN Poznań.

Szkolenie przeprowadził kmdr por. dr Dariusz Grabiec z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W pierwszym dniu szkolenia zostały omówione podstawowe zagadnienia z hydroakustyki, budowy i zastosowania urządzenia oraz zapoznano słuchaczy z programem umożliwiającym obsługę sonaru.

W drugim dniu szkolenia na jeziorze Strzeszyńskim przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne w zakresie sprawiania, konfigurowania urządzenia do pracy oraz praktyczne wykorzystanie MS-1000 ze stałej platformy (pomost)i jednostki pływającej. Podczas zajęć strażacy uczyli się lokalizować, interpretować i definiować zatopione pod wodą obiekty oraz ćwiczyli umiejętność naprowadzania nurka na cel-obiekt w przypadku całkowitego braku widoczności pod wodą przy jednoczesnym wykorzystaniu przewodowej łączności podwodnej.

Po zakończonym szkoleniu strażacy otrzymali certyfikaty uprawniające do obsługi sonaru MS-1000. Nie mniej jednak umiejętność pełnego wykorzystania możliwości operacyjnych urządzenia podczas penetracji akwenów oraz poprawnego odczytu obrazu i na jego podstawie identyfikowaniu obiektów wymaga wielu godzin ciężkiej i żmudnej pracy.

Parametry techniczne sonaru:

  • Częstotliwość pracy: 2.25 MHz
  • Szerokość wiązki: &0.8

    o autorze

    Redakcja