27 lutego Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłosił dwa nabory do służby przygotowawczej.

Pierwszy nabór dotyczy służby w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działającej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 6. Wymagania preferowane to kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w sprężone powietrze, wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu biologii, chemii, fizyki  i uprawnienie stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Docelowe stanowisko to starszy ratownik, wolnych jest siedem miejsc.

W drugim naborze na stanowisko docelowe starszy ratownik kierowca Komenda wymaga od kandydatów prawo jazdy kategorii C. Wymagania preferowane to uprawnienia do obsługi drabin mechanicznych i podnośników, uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w sprężone powietrze, uprawnienia elektroenergetyczne powyżej 1 kV, minimum roczne udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych. Wolnych jest dziesięć miejsc.

Dokumenty wymagane w obu naborach należy złożyć do 12 marca.

Foto. http://rogozno112.xaa.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz