Aspirant Michał Tomiak, który osiem lat temu zginął na służbie będzie miał w Poznaniu swój skwer. Taką decyzję podjęli miejscy radni.

14 marca podczas posiedzenia Komisji Kultury i Nauki radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Zarządu Miejskiego działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu o nadanie nazwy skwerowi przy ulicy Piaśnickiej imieniem młodszego aspiranta Michała Tomiaka.

Aspirant Michał Tomiak w 2008 r. rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, którą ukończył w 2010 r. otrzymując tytuł zawodowy technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Od 15 lipca 2010 roku pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 stanowisku starszy ratownik. 16 czerwca 2011 podczas akcji na budowie trasy tramwajowej został porażony prądem. Jedenaście dni później zmarł w szpitalu. Miał 22 lata.

Ówczesny Komendant Główny PSP awansował go do stopnia aspiranta i pośmiertnie odznaczono Złotym Medalem ‘Za Zasługi dla Pożarnictwa’.

Jestem przekonany, że wniosek uzyska pozytywną opinię Rady Osiedla Chartowo. Będę namawiał też koleżanki i kolegów z rady do partycypowania w kosztach modernizacji skweru – powiedział radny Wojciech Chudy.

o autorze

Redakcja/Łukasz