W sobotę 6 lipca w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Awans na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim i tytuł technika pożarnictwa otrzymało 91 kadetów XXVII Dziennego Studium Aspirantów oraz 161 słuchaczy VII Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

W uroczystości udział wzięli m.in.: gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki, bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu, przedstawiciele szkół pożarniczych, instytucji i służb, kapelani, a także rodziny, przyjaciele i znajomi promowanych.

Wspólnie spędzone przez naszych absolwentów dwa lata w murach poznańskiej uczelni to nie tylko czas wytężonej nauki. To również czas, kiedy poznaje się nowych ludzi. Niekiedy są to znajomości tymczasowe, ale zdarzają się również przyjaźnie na całe życie. Na uwagę zasługuje fakt, że dwoje słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Dorota i Krystian – poznało się w murach naszej Szkoły a znajomość tą 27 kwietnia 2019 roku przypieczętowali związkiem małżeńskim – poinformował st. kpt. Daniel Przewoźniak.

Podczas tegorocznych promocji w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, Szkołach Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu stopień młodszego aspiranta otrzymało 269 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów i 500 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Foto. ogn. Piotr Janiuk

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl