Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej w Poznaniu prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci. Mają one na celu pokazanie dzieciom pracy strażaka oraz jak zachować się w przypadku zagrożenia.

W dniu 12 maja 2011 r. odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne dla dzieci. Tym razem gościliśmy w Przedszkolu Nr 119 na os. Piastowskim 55 w Poznaniu. Zajęcia odbywają się zgodnie z autorskim programem opracowanym przez Wydział Operacyjno – Szkoleniowy.

W ramach realizowanych zajęć strażacy omówili następujące zagadnienia:

  • &zapoznanie się z zawodem strażaka,
  • &postępowanie i zachowanie się w przypadku pożaru lub innego zagrożenia,
  • &funkcjonowanie numeru 112 i 998,
  • &zgłoszenia zdarzeń na numery alarmowe

Realizowane przez strażaków Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie rozmowy, pokazu, ćwiczeń, gier, zabaw i zajęć manualnych (rysowanie, kolorowanie).
Od września 2011 roku program przewiduje rozszerzenie powyższego przedsięwzięcia edukacyjnego na większą liczbę placówek oświatowych w mieście Poznaniu oraz powiecie poznańskim. W tym celu planuje się, po wcześniejszym odpowiednim przeszkoleniu, włączenie do ww. akcji również strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.

Źródło: Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja