W ubiegłym roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu interweniowała średnio co 9 godzin i 41 minut.

W 2021 roku jednostka odnotowała 906 interwencji, z czego 246 to pożary, 483 miejscowe zagrożenia, 177 fałszywe alarmy.

Porównując dane z rokiem 2020 zanotowano ogólny wzrost liczby interwencji o 8,5% (z 835 na 906), z czego pożary wzrost o 5,6% (z 233 na 246), miejscowe zagrożenia wzrost o 9,3% (z 442 na 483), alarmy fałszywe wzrost o 10,6% (z 160 na 177) – poinformował mł. bryg. Łukasz Kwas ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl