Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzi nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, a docelowo starszego ratownika kierowcy.

Docelowo do służby Komenda zamierza przyjąć sześć osób, które będą pełniły służbę w systemie zmianowym 24/48. Przewidywany termin przyjęcia do służby to drugie półrocze 2021 roku, ale zależy to od terminu przyznanych miejsc na szkolenie podstawowe i sytuacji epidemiologicznej.

Od kandydatów wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w PSP i prawo jazdy kategorii C. Natomiast preferowane wymagania to prawo jazdy kategorii C+E, D, uprawnienia do napełniania zbiorników ciśnieniowych wydane przez UDT, uprawnienia elektroenergetyczne powyżej 1 KV oraz uprawnienia do obsługi żurawi kategorii Ż II i wózków jezdniowych wydane przez UDT.

Wykaz wymaganych dokumentów i szczegółowy opis naboru znajduje się na stronie KM PSP Poznań.

Foto. KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz