W Komendzie Głównej PSP odbyło się kolejne robocze spotkanie zespołu, który zajmuje się nowym umundurowaniem dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka.

Członkowie zespołu zapoznali się z  dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania – przekazała Komenda Główna PSP.

Żeby nowe umundurowanie mogło zostać wprowadzone do użytkowania jest potrzebne przygotowanie odpowiedniego rozporządzenia. Prace nad nim są w końcowej fazie.

Foto. KG PSP

KG PSP pokazała nowe umundurowanie dla strażaków [FOTO]

o autorze

Redakcja/Łukasz