To był pracowity 2017 rok dla strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Warszawie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Do zdarzeń wyjeżdżali ponad 17 tysięcy razy.

Ogółem jednostki interweniowały 17 541 razy, z czego 4096 to pożary, 8582 miejscowe zagrożenia, 4863 fałszywe alarmy. W porównaniu do 2016 roku ogólna liczba zdarzeń zmalała o 68 zdarzeń.

Najwięcej do pożarów wyjeżdżały zastępy z JRG 5 – 520 razy, a do miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów JRG 4 odpowiednio 1144 i 924 razy.

W rozbiciu na poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, statystyka przedstawia się następująco:

JRG Pożar Miejscowe zagrożenie Alarm fałszywy RAZEM
1 179 373 235 787
2 128 210 194 532
3 453 1088 734 2275
4 458 1144 924 2526
5 520 699 271 1490
6 127 366 123 616
7 303 624 340 1267
8 317 600 305 1222
9 252 836 485 1573
10 124 311 141 576
11 128 271 102 501
12 137 284 96 517
13 140 191 60 391
14 148 284 211 643
15 216 265 150 631
16 121 209 72 402
17 231 407 256 894
SGSP 114 420 164 698
SUMA: 17541

Foto. Wojciech Bedyński/ KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz