W listopadzie poznaliśmy budżet województwa małopolskiego na 2018 rok. Zarząd po raz kolejny zdecydował przeznaczyć środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego w projekcie budżetu na 2018 rok zarezerwował 2,5 mln złotych na realizację programu ‘Małopolskie Remizy’ i 950 tysięcy złotych na program ‘Bezpieczna Małopolska’. To dwa najważniejsze programy dedykowane strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Dzięki programowi ‘Małopolskie Remizy” gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Dofinansowywane są również prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz.

Z kolei w ramach programu ‘Bezpieczna Małopolska’ samorządy mogą otrzymać środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W tym roku maksymalna dotacja wyniosła 25 tysięcy złotych.

Wnioski będą przyjmowane w pierwszej połowie 2018 roku.

Foto. Grzegorz Fortuna 

o autorze

Redakcja/Łukasz