Państwowa Straż Pożarna otrzyma łącznie kwotę 343 931 000 zł z funduszy europejskich na zakup sprzętu, pojazdów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym.

Dotacje zostaną przyznane na podstawie dwóch umów podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Kwota 141 181 000 mln zł w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 zostanie przeznaczona na realizację projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długofalowych akcji ratowniczych”. Dzięki dotacji Państwowa Straż Pożarna zakupi m.in. pojazdy do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pompy do substancji chemicznych, agregaty prądotwórcze, namioty, przenośne zbiorniki wodne oraz wyposażenie do szkół i ośrodków w materiały dydaktyczne.

15824723_1176967919080525_63532148_o
Drugi projekt z Funduszu Spójności dotyczy usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym. Na jego realizację Państwowa Straż Pożarna otrzyma 202 750 000 zł. Dzięki tej kwocie strażacy zostaną doposażeni m.in. w autobusy do przewozu ludzi, samochody zaopatrzeniowe, pojazdy ratowniczo-gaśnicze, samochód zaopatrzeniowy oraz kontenery do transportu środków gaśniczych.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2019. W 2017 roku działania zostaną skupione na wszczęciu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych, podpisaniu umów z wykonawcami. Odbędą się także pierwsze dostawy sprzętu. Z kolei w 2018 r. zaplanowano największe dostawy sprzętu i zakończenie rzeczowe realizacji projektu. W pierwszym kwartale 2018 r. zamierzone jest rozliczenie finansowe projektu.

Obie umowy zostały podpisane przy akceptacji Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który nadzoruje Państwową Straż Pożarną.

Źródło: MSWiA
Foto: Archiwum

o autorze

Redakcja