Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekaże prawie 400 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubelskiego.

2 listopada Zarząd Funduszu zatwierdził listę jednostek do których trafią środki w ramach ogłoszonego w połowie września br. naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach drugiej części ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Blisko 400 tys. zł jakie dostaną druhowie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. To kolejne takie wsparcie w tym roku. W lipcu, na ten sam cel, fundusz przekazał dla ponad 50 jednostek OSP z Lubelskiego kwotę 1 mln zł – informuje Fundusz.

Lista jednostek OSP z dotacją WFOŚiGW

1.       OSP w Kraśniku – 25 000 zł

2.       OSP w Dziekanowie (gm. Hrubieszów) – 10 000 zł

3.       OSP w Wólce Rokickiej (gm. Lubartów) – 25 000 zł

4.       OSP w Uchaniach – 25 000 zł

5.       OSP w Ludmiłówce (gm. Dzierzkowice) – 24 500 zł

6.       OSP w Ratoszynie (gm. Chodel) – 16 111 zł

7.       OSP w Liśniku Dużym (gm. Gościeradów) – 11 000 zł

8.       OSP w Tereszpolu-Zaorendzie (gm. Tereszpol) – 24 750 zł

9.       OSP w Głodnie (gm. Łaziska) – 18 889,92 zł

10.   OSP w Suścu – 23 000 zł

11.   OSP w Firleju – 25 000 zł

12.   OSP w Olbięcinie (gm. Trzydnik Duży) – 23 000 zł

13.   OSP w Łazach (gm. Łuków) – 18 120 zł

14.   OSP w Ksawerówce (gm. Fajsławice) – 10 000 zł

15.   OSP w Lipinach Dolnych (gm. Potok Wielki) – 25 000 zł

16.   OSP w Moszenkach (gm. Jastków) – 25 000 zł

17.   OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonii (gm. Niemce) – 17 732 zł

18.   OSP w Sawinie – 25 000 zł

19.   OSP w Krasieninie (gm. Niemce) – 24 984 zł

o autorze

Redakcja/Łukasz