Poznańscy strażacy w ubiegłym roku interweniowali prawie dziewięć tysięcy razy. Sporo pracy mieli również druhowie z jednostek OSP.

Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ciągu dwunastu miesięcy 2019 roku strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych byli dysponowani do 8976 zdarzeń, z czego 2495 to pożary, 4546 – miejscowe zagrożenia, a 1935 – zdarzenia, które okazały się fałszywe.

Wśród Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych najwięcej interwencji odnotowały: JRG 2 – 1616, JRG 1 – 1412 i JRG 5 – 1125.

W strukturach Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu funkcjonuje pięć grup specjalistycznych. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego POZNAŃ-6 interweniowała w 2019 roku 85 razy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego POZNAŃ – 13 razy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego POZNAŃ-5 – 5 razy, a Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza POZNAŃ interweniowała jeden raz. Jeśli chodzi o SGRT, to nie otrzymaliśmy danych.

Ochotnicze Straże Pożarne

W powiecie poznańskim działają 63 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w ubiegłym roku interweniowały one w sumie 5784 razy, z czego pożary to 1607, miejscowe zagrożenia – 3570, fałszywe alarmy – 607.

Najwięcej interwencji odnotowała Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu, druhowie z tej jednostki wyjeżdżali 410 razy, na drugim miejscu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu – 375 interwencji, a na trzecim – Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku – 260 interwencji.

Dane: KM PSP Poznań, Foto. archiwum KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lu[email protected]