1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego ‘Razem przeciw powodzi’ współfinansowanego ze środków unijnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jego celem jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych.

Partnerami projektu po stronie polskiej jest Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju, Miasto Jastrzębie-Zdrój i Gmina Zebrzydowice. Po stronie czeskiej to miasto Karwina i miejscowość Piotrowice koło Karwiny.

Całkowite wydatki kwalifikowane to 1 mln 109 tysięcy euro, czyli około 4 mln 658 tysięcy złotych z czego 3 mln 960 tys. zł to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju otrzyma 1 mln 414 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup zestawu kontenerowego przeciwpowodziowego, w którego skład wejdzie:

  • Samochód specjalny z hakowym urządzeniem załadowczym,
  • Kontener przeciwpowodziowy z wyposażeniem: pompy, węże ssawne i tłoczne, agregaty prądotwórcze, namioty stelażowe, maszty oświetleniowe, wodery, sztormiaki, narzędzia, itp.
  • Kontener do przewozu piasku/elementów stabilizacyjnych.

Przetarg na dostawę zestawu zostanie ogłoszony prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Foto. http://straz.jastrzebie.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz