Do Sejmu trafił projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji służb podległych MSWiA, który ma być realizowany do 2025 roku.

W latach 2022 – 2025 na realizację Programu rząd zarezerwował 10 mld 30 mln zł, z czego w 2022 r. – 1,8 mld zł, 2023 – 2,2 mld zł, 2024 – 3,2 mld zł, 2025 – 2,6 mld zł (kwoty w zaokrągleniu).

Państwowa Straż Pożarna z Programu ma otrzymać prawie dwa miliardy złotych. Najwięcej pochłoną inwestycje budowlane – 800 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę 53 nowych strażnic oraz modernizację i przebudowę 67 istniejących budynków.

Kolejne pozycje to wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 704 mln zł, wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy – 167 mln zł, sprzęt transportowy – 138 mld. zł, wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 100 mln zł, podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji – 37 mln zł.

W ramach środków na sprzęt transportowy w cztery lata Państwowa Straż Pożarna ma wzbogacić się o 40 samochodów specjalnych z drabiną wyposażonych w łamane przęsło.

Jeśli chodzi o inne formacje to Policja otrzyma 6,4 mld zł, Straż Graniczna 1,4 mld zł, a Służba Ochrony Państwa 213 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl