Program Odbudowy Zabytków. Pieniądze również na budynki OSP

OSP Pilawa Górna

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki otrzyma blisko pięć tysięcy projektów. Skorzystają również jednostki OSP.

Program skierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 procent.

Na liście blisko pięciu tysięcy projektów, które otrzymają dofinansowanie są również obiekty, z których korzystają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

I tak. W województwie dolnośląskim za 931 tysięcy złotych remiza OSP w Pilawie Górnej przejdzie termomodernizację i zostanie rozbudowana.

W województwie małopolskim za ponad 300 tysięcy złotych zostanie wykonany remont remizy OSP w Libiążu, a wieża przejdzie renowację, w Chrzanowie za 800 tysięcy złotych budynek jednostki OSP zostanie przebudowany. 784 tys. zł pochłonie termomodernizacja remizy OSP Wieliczka, zaplanowano ocieplenie ścian i renowację elewacji.

W Kałuszynie w województwie mazowieckim zaplanowano remont remizy OSP, prace wyceniono 490 tys. zł.

W województwie podlaskim, a dokładnie w Dubiczach Cerkiewnych wykonane zostaną prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie w Izbie Kultury i Tradycji OSP. Przyznano prawie 150 tysięcy złotych.

Województwo warmińsko-mazurskie to wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo za 971 tysięcy; Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie za 800 tysięcy złotych oraz prace przy remizie OSP w Żytkiejmach za 137 tys. zł.

W województwie pomorskim za 176 tysięcy modernizację przejdzie remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu.

Ponadto w Sieradzu zabytkowa strażnica zostanie zabezpieczona poprzez zakup i montaż instancji przeciwpożarowej, w miejscowości Raszków w województwie wielkopolskim zostanie odrestaurowana strażnica przy ulicy Pleszewskiej, a w Przyrowie w województwie śląskim zostaną wykonane prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej.  

Łączna kwota jaką otrzymało blisko pięć tysięcy projektów to ponad dwa i pół miliarda złotych.

Exit mobile version