Kierownik projektu bryg. dr inż. Robert Wolański zaprezentował przebieg i wyniki projektu „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych” (FIREGUARD 2015) podczas&&posiedzenia Rady Naukowo-Technicznej&przy komendancie głównym PSP, które odbyło się 24 listopada 2014 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Rada została zorganizowana w związku z zakończeniem realizacji niektórych projektów naukowo-badawczych finansowanych przez NCBiR w ramach konkursów przeznaczonych dla obronności i bezpieczeństwa, dla których komendant główny Państwowej Straży Pożarnej jest gestorem. Oprócz FIREGUARD zostały zaprezentowane trzy inne projekty:

1)&&Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG lider projektu – Wojskowa Akademia Techniczna,

2)&Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP lider projektu – CNBOP-PIB,

3)&Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej i przemysłowej&(nagroda Kapituły Teraz Polska) – lider projektu – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

Spotkaniu towarzyszyła wystawa demonstratorów technologii będących wynikami niniejszych projektów; zaprezentowano ubranie specjalne do działań ratowniczo-gaśniczych na przestrzeniach otwartych (UDR), ubranie &specjalne nowej generacji o maksymalnie ograniczonej masie (USNG) i hełmy strażackie. W prezentacji kierownik projektu dodatkowo przedstawił system ćwiczebny niezależny i&system ćwiczebny zaintegrowany.&

Projekt o Nr 0014/R/ID1/2011/01 to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowany w latach 2012-2015 przez konsorcjum w składzie:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej- Lider
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa- MORATEX
  • Politechnika Łódzka
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy
  • ZOSP RP- Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
  • ARLEN S.A.
  • TEXA s.c.
  • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. z o.o.

Źródło: sgsp.edu.pl

o autorze

Redakcja