180 samochodów, kontenery, przyczepy, zestawy ratownictwa technicznego i trenażer to efekt projektu KOLEJ, który został już zrealizowany w 90 procentach.

Projekt KOLEJ, czyli ‘Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I’  został umieszczony 10 lutego 2016 r. w wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W kolejnych miesiącach podpisano pre-umowę, zatwierdzono rozdzielniki sprzętu, opracowano dokumentacje przetargowe i złożono dokumentację aplikacyjną w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Po pozytywnej ocenie 20 grudnia 2016 roku Leszek Suski, Komendant Główny PSP podpisał z CUPT umowę na dofinansowanie projektu.

Wartość projektu to 202 750 000 zł, z czego środki unijne to 172 337 500 zł.

W 2017 roku przeprowadzono wszystkie postępowania przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami.

Do Państwowej Straży Pożarnej trafiły następujące samochody, kontenery i sprzęt:

Szesnaście mikrobusów Ford Transit Custom/Frank-Cars

Osiemnaście samochodów kwatermistrzowskich Peugeot Boxer 4×2/Antoniak Auto

Sześć kontenerów ze środkiem pianotwórczym/WISS

Dziesięć autobusów Iveco Crossway

Trzynaście nośników kontenerów Iveco Trakker 8×8/Zamet

Dwadzieścia osiem średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie Iveco Eurocargo/Szczęśniak

Kontener proszkowy/Szczęśniak

Sześć kontenerów sanitarnych/Arkom

Dwadzieścia dwie przyczepy do transportu kontenerów

Siedem ciężkich samochodów ratownictwa technicznego Scania P450/Szczęśniak (część A przetargu)

Dwadzieścia sześć średnich samochodów ratownictwa technicznego Scania P370/Szczęśniak

Piętnaście średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych MB Atego 1630/Bocar

Osiem ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych Scania P450/Szczęśniak

Dwadzieścia jeden lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych Isuzu D-Max/Marvel

Osiem średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją cięcia MB Atego 1530/Bocar

Osiem średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z modułem proszkowym Volvo FL280/Bocar

Osiem zestawów narzędzi hydraulicznych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego/Holmatro

W trakcie realizacji jest dostawa do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowe i część B postępowania na samochody ratownictwa technicznego, czyli dostawa ciężkich samochodów z żurawiem dla Komend Miejskich PSP w Lublinie i we Wrocławiu.

Dodatkowo w ramach oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w maju przyszłego roku do PSP trafi trzynaście średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie.

Rozliczenie finansowe projektu planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

350 mln zł dla PSP. DAR i KOLEJ lista

o autorze

Redakcja/Łukasz