Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył dzisiaj (31 marca) w Sejmie obywatelski projekt ustawy dotyczący  dodatku emerytalnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pod projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw podpisało się 212 572 obywateli, wymagana liczba to 100 tysięcy podpisów.

Zmiany w ustawie polegają na przyznaniu osobie, która przez co najmniej 10 lat była członkiem straży pożarnej dodatku w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego brał bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

W akcję zbierania podpisów trwającą od stycznia włączyli się strażacy ochotnicy z całego kraju.

Jest to już trzeci projekt ‘dodatku’, w Sejmie leżą projekty autorstwa posłów PSL i Kukiz’15. Ten ostatni został negatywnie oceniony przez Rząd.

Prawdopodobnie po weryfikacji podpisów projekt trafi do jednej z komisji.

o autorze

Redakcja/Łukasz