Promesy dla jednostek OSP woj. wielkopolskiego

31 lipca 2023 roku był wyjątkowym dniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa wielkopolskiego. Podczas tego wydarzenia gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, wspólnie z posłem na Sejm RP, Panem Marcinem Porzuckiem oraz wojewodą wielkopolskim, Panem Michałem Zielińskim wyróżnili i wręczyli jednostkom OSP promesy.

Pierwsze uroczystości miały miejsce na placu przed Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu. Radość i duma wśród druhów OSP były nie do ukrycia, gdy 21 jednostek z powiatu wągrowieckiego otrzymało promesy na zapewnienie gotowości bojowej oraz modernizację remizy. Wśród wyróżnionych znalazły się między innymi OSP Damasławek, OSP Wapno, OSP Wągrowiec, OSP Skoki oraz wiele innych, których wytrwała służba przyczyniła się do rozwoju ratownictwa na najwyższym poziomie. Komendant główny wyraził swoje uznanie i wdzięczność za poświęcenie i poświęcenie ochotników, podkreślając, że dzięki nim polski system ratowniczy jest wzorem dla całego świata.

W drugiej części uroczystości, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 w Pile gościła nie tylko wybitnych gości, ale również 16 jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego. 11 z nich włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a pozostałe 5 jednostek spoza systemu również zostały docenione za swój wkład w bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dofinansowania na zakup sprzętu, w tym umundurowania bojowego, środków łączności i sprzętu specjalistycznego, takiego jak piły do stali i betonu oraz drony, będą nieocenionym wsparciem dla tych jednostek.

Podczas obu ceremonii, wielu znamienitych gości reprezentujących lokalne władze samorządowe oraz państwowe wsparło strażaków swoją obecnością. Wszyscy zebrani podkreślali ważną rolę, jaką odgrywają ochotnicze i państwowe straże pożarne w Polsce i za granicą. Współpraca między nimi stanowi wzór dla innych państw, a dzięki wyjątkowej synergii możliwe jest prowadzenie skutecznego ratownictwa na najwyższym poziomie.

Świadomość wspólnego celu i potrzeby ciągłego rozwoju straży pożarnej w kraju była tematem poruszanym podczas spotkań. Uczestnicy uroczystości podkreślili, że inwestycje w ochotnicze i państwowe jednostki to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa całego kraju. Dzięki takim inicjatywom, Polska pozostaje silnym i gotowym do działania krajem w ratownictwa.

Cały dzień 31 lipca 2023 roku był wyjątkowym wyrazem uznania i wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, której poświęcenie i ofiarność są nieocenione dla społeczeństwa. Ich waleczność i determinacja stanowią fundament polskiego systemu ratowniczo-gaśniczego, budując bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich.

Zdjęcia: Zdjęcia: ogn. Piotr Kaczmarek, sekc. Dawid Śmigiel

Exit mobile version