W ubiegłym tygodniu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi wręczono przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wręczenia promes dokonali: Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki, st. bryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz Wojciech Miedzianowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Promesy trafiły do następujących jednostek:

OSP Wola Wiązowa

OSP Kluki

OSP Helenów

OSP Jasienin

OSP Krośniewice

OSP Komadzyn

OSP Wodzierady

OSP Sędziejowice

OSP Marzenin

OSP Stary Waliszew

OSP Pilaszków

OSP Rzgów

OSP Petrykozy

OSP Chełsty

OSP Tążewy

OSP Makowiska

OSP Sulejów

OSP Krzyżanów

OSP Pęczniew

OSP Dalików

OSP Dąbrówka

OSP Kamieńsk

OSP Kurzeszyn

OSP Kuźnica Błońska

OSP Uników

OSP Goszczanów

OSP Lipce Reymontowskie

OSP Będków

OSP Kraszkowice

OSP Dąbrowa

OSP Chojny

OSP Chróścin

OSP Szadek

OSP Skotniki

OSP Nakielnica

Przewidywana wartość pojazdów to 32,7 mln zł. Całkowita suma dotacji to 25,7 mln zł, środki te pochodzą z NFOŚiGW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Pozostałe środki wyłożyły samorządy i jednostki.

Foto. KW PSP Łódź 

o autorze

Redakcja/Łukasz