W ubiegłym tygodniu druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa dolnośląskiego otrzymali promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Promesy trafił do Ochotniczych Straży Pożarnych w Bierutowie, Łagiewnikach, Dobrzejowicach, Wąsoszu, Starej Górze, Kaczorowie, Paszowicach, Małuszowie, Karpaczu, Piechowicach, Starym Waliszowie, Polanicy Zdrój, Sokolcu, Szalejowie Dolnym, Warmątowicach Sienkiewiczowskich, Grzymalinie, Ulesiu, Niedźwiedziach, Uboczu, Wiechowicach, Domaniowie, Grębocicach, Udaninie, Głoskach, Miękini, Witoszowie, Tworzyjanowie, Pręgowie, Cerekwicy, Gorcach, Mieroszowie, Grzędach, Sobótce, Pustkowie Żurawskim, Brzeźnicy, Starczówku i Topolach.    

Wartość samochodów szacowana jest na blisko 27 milionów złotych.

Foto. fb/OSP Miękinia 

o autorze

Redakcja/Łukasz