Czternaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa opolskiego otrzymało promesy na zakup w tym roku nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Promesy trafiły do następujących jednostek: OSP Krępna, OSP Chudoba, OSP Lubsza, OSP Kup, OSP Maciowakrze, OSP Kalinowice, OSP Dąbrowa, OSP Opole Sławice, OSP Polska Nowa Wieś, OSP Praszka, OSP Korfantów, OSP Niwnica, OSP Uszyce i OSP Walce.

Wartość wszystkich samochodów to 10 mln 460 tysięcy złotych, w tym środki NFOŚiGW – 3 mln 628 tys. zł, WFOŚiGW – 500 tys. zł, KSRG – 1 mln 190 tys. zł, MSWiA – 280 tys. zł, firm ubezpieczeniowych – 200 tys. zł, budżetu gmin – 4 mln 617 tys. zł, pozostałe (środki własne, powiatu itp.) – 225 tys. zł.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku uda się dofinansować zakup samochodów dla OSP Dalachów i OSP Moszczanka. Obecnie trwają uzgodnienia w tej sprawie.

Foto. KW PSP Opole

o autorze

Redakcja/Łukasz