W dniu 11 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XVI turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych. Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Uroczysta promocja była uwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę w strukturach PSP.

o autorze

Redakcja