Dnia 9 lipca 2015 roku o godzinie 13:00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XVII turnusu  Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja została poprzedzona uroczystą Mszą na Jasnej Górze.

W tej bardzo ważnej uroczystości wzięło udział 112 absolwentów, którym został wręczony dyplom ukończenia CS PSP oraz nadany został im stopień młodszego aspiranta. Prymusami z najlepszą średnią XVII turnusu zostali mł. asp. Mateusz Kuzik oraz mł. asp. Piotr Wróbel. Wśród 122 promowanych absolwentów Kursu Zawodowego był także Mistrz Olimpijski-Zbigniew Bródka.

W uroczystości, oprócz komendanta głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, udział wzięli także m.in. przedstawiciele władz samorządowych Częstochowy, komendanci wojewódzcy i szkół PSP, Komendanci powiatowi i miejscy PSP, byli komendanci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ,przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, przedstawiciele Klubu Generałów PSP, a także przedstawiciele uczelni wyższych z kraju i zagranicy .

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada w której prócz kompanii szkolnej, kompanii  promowanych, wzięła udział po raz pierwszy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

o autorze

anita998
Jestem osobą wiecznie uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do życia.Interesuje się fotografią i pożarnictwem. Ze strażą jestem związana od 3 lat. Współpracuje również z redakcją częstochowa998.pl