W poniedziałek, 17 bm. ma rozpocząć się protest policjantów, strażaków, pograniczników i więzienników przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych – zdecydowała w piątek Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

„Federacja ZZ Służb Mundurowych podjęła decyzję o rozpoczęciu działań protestacyjnych, zmierzających do obrony praw funkcjonariuszy” – napisano w komunikacie po piątkowym posiedzeniu rady Federacji. W ostatnich dniach decyzje o proteście podjęły poszczególne związki.

Powodem akcji jest naruszenie przez rząd RP ustawy o związkach zawodowych i podstawowych zasad dialogu społecznego przy procedowaniu ustaw ws. L-4, komisji lekarskich i rent inwalidzkich oraz świadczeń odszkodowawczych, a także zamrożenie płac policjantów i kierowanie środków finansowych z wakatów na wydatki rzeczowe Policji. – poinformował Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który obradował 12-13 czerwca w WDW Rynia.

Sprawą interesującą jest, że Zarząd Główny wyraził swoje poparcie dla projektu nowych zasad dotyczących dodatku stażowego i lotniczego. W ocenie ZG przyjęcie nowych zasad naliczania dodatku stażowego (maksymalnie do 35 proc. uposażenia) będzie stanowić istotny czynnik zachęcający policjantów do dłuższego pozostawania w służbie.

Federacja zapowiedziała, że pierwszy etap protestu rozpocznie się w poniedziałek i będzie polegać na oflagowaniu jednostek oraz działaniach informacyjnych. Policjanci mogą też pouczać sprawców wykroczeń, zamiast karać ich mandatami. Na początku czerwca Federacja zwróciła się do premiera Donalda Tuska o spotkanie w sprawie projektu obniżenia zasiłków chorobowych. Spotkania z szefem MSW domaga się również Federacja, która nie jest zadowolona z odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych, udzielonej w piśmie z 6 czerwca br.

Odpowiedź – jak poinformowała PAP Małgorzata Woźniak, rzeczniczka MSW – dotyczyła m.in. wątpliwości związkowców co do danych o liczbie funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich, kontroli zaświadczeń i nagród rocznych. Dodała, że MSW wprowadzi obowiązek sporządzania corocznych raportów komendantów służb mundurowych o przyczynach przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich. Woźniak podkreśliła, że zarówno założenia projektu, jak i sam projekt były przekazywane związkom zawodowym, które zgłaszały swoje uwagi.

Projekt zmian w kilku ustawach, w tym również o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, który zakłada obniżenie zasiłków chorobowych w służbach rząd przyjął 28 maja. Żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak w systemie powszechnym. Do tej pory ich „chorobowe” wynosiło 100 proc. uposażenia. Propozycja zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

W myśl projektu środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń mają być w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą oraz naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.

Projekt zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

W trakcie prac parlamentarnych będziemy się domagali wyłączenia żołnierzy zawodowych spod zapisów tej ustawy – poinformował płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.

Należy przypomnieć, że przepisy zabraniają funkcjonariuszom służb mundurowych strajkować. Nie zabraniają za to podejmowania akcji protestacyjnych w różnych formach, jak np. oflagowanie komend i posterunków, prowadzenie tzw. strajku włoskiego czy też uczestniczenie w pikietach.

Źródło: portal-mundurowy.pl

o autorze

Redakcja