Wybuch butli z gazem propan-butan w budynku przeznaczonym do rozbiórki był przyczyną powstania katastrofy budowlanej na terenie kompleksu wojskowego 6039 w Redzikowie.

Taki scenariusz ćwiczeń na specjalnie przygotowanym terenie był okazją do sprawdzenia możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez zastępy wojskowych straży pożarnych z Pomorza.

Ćwiczenia realizowane były dwuetapowo. W pierwszej części prowadzono wyłącznie działania gaśnicze, gdzie do ugaszenia pożaru wykorzystano między innymi DSPA 5 (generator aerozolu gaśniczego) oraz przeprowadzono natarcie prądami gaśniczymi wody na całą powierzchnię pożaru.

Następnie, po przegrupowaniu sił i środków skoncentrowano się na realizacji podstawowych działań ratowniczych polegających na przeszukiwaniu gruzowiska, celem odnalezienia osób uwięzionych pod zwałami gruzu. Ponadto, w trakcie ćwiczenia sprawdzono umiejętność działania ratowników na wypadek stwierdzenia zagrożenia na gruzowisku oraz wdrożenia obowiązujących procedur na wypadek odnalezienia pod gruzowiskiem butli z gazem. Całość ćwiczeń nadzorował Szef Delegatury WOP Gdynia oraz Szef Ochrony Przeciwpożarowej 6 Floty Amerykańskiej Marynarki Wojennej w Neapolu.

W działaniach ratowniczych, udział brały zastępy z WSP BOchB Redzikowo, WSP CSzMW Ustka, WSP 1 RBLog-Skład Gdynia oraz zespół ratownictwa medycznego 6 WOG Ustka. Zakończenie działań ratowniczych i przekazanie terenu objętego działaniami ratowniczymi było jednocześnie początkiem rozpoczęcia budowy nowego budynku strażnicy dla strażaków BOchB Redzikowo.

Foto.  Piotr Michalak

o autorze

Redakcja/Łukasz