Miesięcznik ‘Przegląd Pożarniczy’ za darmo będą otrzymywały jednostki OSP. Na początku października Komendant Główny PSP podjął decyzję o zwiększeniu nakładu.

W piśmie skierowanym do jednostek podległych gen. brygadier Leszek Suski napisał:

‘Ochotnicze Straże Pożarne to jeden z głównych filarów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Wiele sukcesów zawodowych ochrony przeciwpożarowej byłoby niemożliwe bez zaangażowania OSP. Uwzględniając te przesłanki, zdecydowałem o zwiększeniu nakładu PP’.

Magazyn nieodpłatnie otrzymają wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG, jest to program pilotażowy i będzie prowadzony przez cały 2018 rok.

W związku z tą decyzją już wiadomo, że treści publikowane w Przeglądzie będą zmodyfikowane tak, żeby odpowiadały również potrzebom zawodowym strażaków ochotników.

Przegląd Pożarniczy od ponad 100 lat jest wydawany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

o autorze

Redakcja/Łukasz