Na równe sto dni przed zakończeniem kampanii „1% Podatku” przypominamy wszystkim Strażakom, sympatykom oraz osobom, którym bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Polsce nie jest obojętne, że składając zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym za rok 2015, można przekazać jedną setną swojego podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 5 sierpnia 2015 roku, kiedy to została wprowadzona zmiana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą pojawić się wątpliwości, czy przekazywanie jednego procenta podatku (w przypadku przekazania go na jednostki OSP) nie pociągnie podatnika do odpowiedzialności karnej. W tym celu Dyrektor Zarządu Związku OSP RP, Jerzy Maciak, wystosował odpowiedni komunikat. Czytamy w nim, że za pośrednictwem Związku każdy podatnik może przekazać swój procent tylko tym jednostkom, które indywidualnie nie prowadzą Organizacji Pożytku Publicznego. Tym samym członkowie owych jednostek mogą informować o możliwości przekazywania podatku przez Związek.

W sytuacji, gdy dana jednostka OSP posiada status OPP, wówczas jeden procent podatku należy przekazać jej bezpośrednio podając przy tym przypisany jej numer KRS oraz dane jednostki.

Przekazując podatek na konkretną OSP za pośrednictwem ZOSP RP, warto pamiętać, że należy wpisać numer KRS związku (0000 116 212), natomiast jako cel szczegółowy należy podać nazwę jednostki OSP (razem z adresem i kodem pocztowym). UWAGA! W zależności od różnych formularzy PIT są to inne numery pól – dokładne wzory znajdują się na stronie ZOSP RP.

o autorze

Redakcja/K