W sobotę, 9 maja 2015 r., strażacy z OSP w Sławięcicach (woj. opolskie) świętowali uroczyste przekazanie im ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego oraz piękny jubileusz 115-lecia istnienia ich jednostki.

Uroczytość rozpoczęła się o godz. 15.00 na placu przy remizie OSP Sławięcice. Odbyło się uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego oraz wciągnięcie flagi na maszt.

Zaproszonych gości, strażaków oraz mieszkańców Sławięcic przywitał prezes jednostki dh Szymon Jędrzejas. Odczytano także rys historyczny jednostki.

Krótki rys historyczny jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławięcicach powstała w 1900 roku. Jednak na wzmianki o istnieniu grupy samoobrony przed pożarami można natrafić już w 1882 roku.  Po przejściu frontu przez pewien okres działalność straży została zawieszona z powodu braku ludzi i sprzętu który został zniszczony lub zabrany przez przesuwające się wojska. Jednostkę reaktywowano w 1945 roku i tak już nieprzerwalnie  ponad wiek niesiemy pomoc.

Następnie zaproszeni goście – w-ce prezes ZOSP RP dh Teresa Tiszbierek, Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Karol Stępień oraz z-ca prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźla Wojciech Jagięłło, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi na nowym samochodzie bojowym.

Po rozcięciu wstęg, nadbryg. Karol Stępień przekazał naczelnikowi OSP Sławięcice klucze oraz dokumenty pojazdu. Następnie naczelnik przekazał klucze oraz dokumenty pojazdu kierowcy, po czym odbyła się prezentacja ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego marki scania P370 GCBA 5/32/3,7 o zabudowie wykonanej przez firmę Szczęśniak.

W ramach uroczystości swoje ślubowanie złożyli nowi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Sławięcice, której opiekunem jest dh Marek Weisser.

Po ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście a ks. Proboszcz dokonał odnowienia poświęcenia pojazdu.

o autorze

Błażej